image9.png

Sama puu kaadettunaPicus ultraäänitutkimuksen tietokoneohjelmalla saamme tarkasti esille puun sisäinen kunnon. Laitteemme on ensimmäinen Suomessa. Tämä aivan uusi ja mullistava ultraäänitutkimus parantaa ratkaisevasti mahdollisuuksia saada puun sisältä luotettava kuva puuaineksen kunnosta ja siten pystyä oikein määrittämään puun kuntoluokka ja tuleva hoito.

 

mikroporatutkimus

 

Sibert Dmp 375 ja Resistograf F-300/400
mikroporat mittaavat puun tiheyttä.


Sibert Dmp 375 mikroporauksen tuloste.

Laitteilla voidaan tutkia elävien puiden lisäksi hirsirakennuksia ja puisia purjelaivoja. Kaikkein eniten mikroporia käytetään eri maissa sähkö- ja puhelinpylväiden maan pinnan alla olevan tyven testaamiseen.

Elävien puiden kuntotutkimuksissa on tärkeintä tuntea puiden elämää, rakennetta, miten ne reagoivat eri ongelmiin ja miten ne puolustautuvat mikro-organismien hyökkäyksiä vastaan. Lajikohtaiset erot eri puulajeilla ovat usein huomattavat.

Puita ei porata järjestelmällisesti tai satunnaisesti, vaikka mikropora jättääkin erittäin pienen, tuskin näkyvän jäljen. Porauskohta valitaan tarkoin jonkin ongelmakohdan ympäriltä.


Sibert Dmp 375 mikropora


Resistograf F-300

   

hoito
kaato

koulutus
myynti - shop
back
puh

voiko puuhun luottaa?

teppo_picus.png

- Me annamme
sinulle vastauksen.

Saatte täydellisen raportin
puun kunnosta.

Pyydän tarjouksen >>

On aina erittäin tärkeää katsoa puuta kokonaisuutena, sen elämää juuri sillä kasvupaikalla. Siksi käymme puun ominaisuudet ja ongelmat läpi perusteellisesti juuresta latvaan ja huomioimme myös itse kasvupaikan.

Annamme kirjallisen kuntoraportin puusta ja kasvupaikasta sekä vaadittavista hoitotoimenpiteistä aikatauluineen.

Apuna käytämme Picus Sonic Tomograph ultraäänilaitetta ja Sibert DmP 375 ja Resistograph F-400 mikroporia.

ultraäänitutkimus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Picus Sonic Tomograph ultraäänitutkimus:
30 cm ja 100 cm maasta


Picus Sonic Tomograph laitteen tultua käyttöön olemme siirtyneet puiden kuntotutkimuksissa aivan uuteen luotettavampaan aikakauteen.

Uuden tietokoneohjelman avulla saamme puun rungosta kolmiulotteisen kuvan esim. 1,5 metrin matkalta. Calliper lisälaitteen avulla saamme esille rungon vaihtelevat muodot. Nämä vastaavat tarkasti puun rungon todellisia muotoja, ulkonemia ja painaumia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarkoitushan on selvittää onko puussa juuri tällä kohtaa lahoa tai halkeamia ja missä määrin. Nyrkkisääntönä pidetään, että säteestä laskettuna tulisi tervettä puuainesta olla ainakin kolmannes eli n. 30 %.

Puulajilla, joissa vuosirenkaat näkyvät selvästi sahauspinnassa, voidaan puun ikä määrittää. Käyttämiemme mikroporien tulosteet ovat luotettavia ja usein tärkeitä, puolueettomia dokumentteja päätettäessä esim. taloyhtiön puiden kaadoista ja hoidoista. Liitämme aina puiden kuntotutkimusraportteihin myös mikroporilla saadut tulokset selvityksineen.

raportti:

Kuntotutkimusraportista selviää puun juurien, rungon ja latvuksen ongelmat. Puun kuntoa selvästi huonontavat ongelmat kuvataan digikameralla ja te saatte ajan tasalla olevat kuvat selityksineen.

Tärkeä tavoite on löytää vaaralliset puut ja päättää tutkimustuloksiin perustuen niiden jatkohoidosta tai kaadosta. Kaava-alueilla vaaditaan usein selvitys puiden kunnosta ja vaarallisuudesta haettaessa kaatolupia.picus_data.png
Teppo Suoranta
Hortonomi/arboristi

Teppo Suorannalla on yli 15 vuoden kokemus rakennetun ympäristön puiden kuntotutkimuksista sekä hoidosta. Juuri hän toi Suomeen nykyaikaisen tavan kouluttaa puidenhoitajia ja hoitaa puita oikein perustuen tieteellisiin tutkimuksiin ja puiden elämän tuntemiseen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rauduskoivua tutkitaan Picus Sonic Tomograph ultraäänilaitteella. Rungon osasta tehty kolmiulotteinen kuva, missä lahopylväät näkyvät selvästi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Puussa voi olla 

yli 30 erilaista ongelmaa, jotka yhdessä tai erikseen tekevät siitä vaarallisen.
Yleisimpiä ja vakavasti otettavia merkkejä ovat lahottajasienet, käävät, onkalot, halkeamat, ruhjeet rungossa ja ankkurijuurissa.
Näitä aiheuttavat erityisesti kunnossapidon koneet kuten lumiaurat, ruohonleikkurit ja siimaleikkurit. Yleisin ja pahin puuongelma koko maailmassa on liian syvälle istutetut puut.
Pieni ja harva lehtimassa kertoo juuristoalueen ongelmista.
Juuristoalueella tehdyt kaivu- ja täyttötyöt vahingoittavat puita usein.
Puu voi näyttää ulkoisesti aivan terveeltä, mutta silti se voi olla perinnöllisesti rakennevikainen ja altis repeytymään haarakohdassa olevan heikon liitoksen takia.
Sisäänkasvanut kuori on petollinen ongelma, sillä sitä ei voi mitata kuten lahoa.


images/alkuun_index.png
images/footer.png