20 metrin korkeudessa

Kiipeaän ja liikun puiden latvuksissa 20 metrin korkeudessa. Tämä antaa omaa tunnelmaa, mielenkiintoa ja vastuuta.Siellä ylhäällä voin luottaa vain itseeni, omiin tietoihini, sekä välineisiin, jotka yhdistävät minut elävään puuhun.

Ajattelen ymmärtäväni tätä puuta, sen rakennetta, kestävyyttä, elinvoimaa ja tehtävää rakennetussa ympäristössä.

Kiipeilyvarusteet. Katso myyntisivut.

 

 

3trees.png

Sisäänkasvanutta
kuorta.
Niin sanottu heikko haaraliitos tekee puusta vaarallisen ja epäluotettavan. Puun kasvaessa ja haarojen tullessa painavimmiksi tapahtuu repeytyminen. Tämä on hyvin yleistä. Ongelma on salakavala. Lahoa ei välttämättä esiinny ollenkaan.

heading back-leikkaus

Latvuksen pienentäminen on vaativa erityisleikkaus, jonka avulla heikentyneet ja muuten jo vaaralliset puut saadaan turvallisemmiksi. Epätasapainoinen latvus saattaa tarvita tälläistä toimenpidettä. Heikon haaraliitoksen takia joudutaan usein tekemään kyseiselle haaralle pienentävä leikkaus.

Nämä leikkaukset tehdään usein henkilönostokorista. Hyvin ja oikein tehdyn leikkauksen jälkeen on puu vielä lajille tyypillisen näköinen eikä muistuta tapitettua puuta. Lehmus, jalava, hevoskastanja, vaahtera, tammi ja hopeasalava soveltuvat tähän. Emme tee tapitusleikkauksia, sillä se ei ole puunhoitoa.

gefasmall.png


Latvustuentavavyöt
löytyy useita kokoja rungon paksuuden mukaan. Vöiden välissä käytetään 7 tonnia kestävää punottavaa köyttä, jolla köydellä on myös 20%:n joustavuus. Toinen tapa on käyttää 8-10 mm:n teräsvaijeria.

 

puun tukeminen tuo turvallisuutta

Latvuksen tai rungon tukeminen puussa olevan heikon haaraliitoksen takia. Sisäänkasvanut kuori on perinnöllinen vika puissa. Pahimmat puulajit on vaahtera, hopeasalava ja hevoskastanja. Ongelma esiintyy melkein kaikissa puulajeissa.

Lahon runsautta puussa voidaan mitata, mutta tätä ongelmaa ei voi mitata laitteilla. Nuorten puiden rakenneleikkaukset ovat paras keino torjua puiden rakenneongelmia.

Gefa ja Cresto Safety latvustentuentavyöt ovat usein käytetty keino estää tärkeän puun repeytyminen ja vahingon syntyminen. Vyöt asennetaan 2/3 korkeuteen haaroittumiskohdasta.

Teemme tuennasta joustavan, jotta puu voi jatkaa normaalia kasvua muodostaen tukisolukkoa haarakohtaan. Tuentavyöt ovat hyvin huomaamattomia eikä niitä havaitse helposti.

Puuta vahingoittamattomat Gefa latvustentuentavyöt tai Cresto Safety vyöt asennetaan repeytymisille alttiiden haarojen väliin antaen lisää turvallisuuta ja tukien puun luonnollista kasvua. Tuenta on tehtävä riittävän ylös, jotta se joustaa sopivasti.

pyydän tarjouksen >>

 

         
         

rakenneleikataan nuoret puut ajoissa

Nuorten puiden rakenneleikkaukset ajoissa tehtyinä säästävät myöhemmiltä ongelmilta. Leikkaukset aloitetaan kun puu on juurtunut kasvualustaansa. Säännöllisesti 3-5 vuoden välein toistuvat leikkaukset voidaan tehdä nopeasti. Puiden leikkaaminen voidaan tehdä puukiipeilytekniikalla nopeasti ja taloudellisesti.

Tehdään vain pieniä haavoja. Puista tulee hyvärakenteisia ja vanhanakin turvallisia ilman lahovikoja.

Rakenneleikkauksia tehdään puille kunnes haluttu runkokorkeus on saavutettu. Tähän kuluu aikaa 15-20 vuotta. Runkokorkeus saadaan sopivaksi juuri sillä kasvupaikalla. Liikenneväylän yläpuolella 4,80 m ja kevyen liikenteen yläpuolella 3,0 m. Päälläistuttavien ruohonleikkureiden vaatima korkeus huomioidaan.

Teemme rakenneleikkaukset aina ja pelkästään puukiipeilytekniikalla. Se on täysin ylivoimainen, nopein, turvallisin, halvin ja puuta säästävä menetelmä.

Nuorten puiden ongelmia:
- sisäänkasvanutta kuorta
- hankaavia oksia
- valohakuiset, liian pitkiksi tulevat oksat
-
sisäänpäin kasvavat oksat
- kuivuneet oksat
- kilpalatvat
- huono juuristo
- istutettu liian syvälle
- tuenta tehty väärin

Kun vuosikasvu jää hyvin vaatimattomaksi.
Nurmikko nuorten puiden tyvillä on puita haittaava ja kiusaava tekijä. Tämä turraikko vie puilta veden, ravinteet ja hapen.

Ruohonleikkuutyö on helpompaa ja nopeampaa sekä puiden runkoa ruhjeilta säästävää kun nurmikko ei ole runkoon asti.

Istutammekin nuoren puun aina kumpareelle, mikä on 30-40 cm korkeampi kuin nurmikon pinta. 
Juuret saavat happea, vesi ei makaa juuristoalueella.
Kumpareen pinta katetaan puuhakkeella tai ruohosilpulla.
Kasvuunlähtö on ollut 100%.

 

 

 

images/01juuret.png
Puu ei ole juurtunut Liian syvällä Puuhaketta ei kiinni runkoon. Syntyy puuta vahingoittavia kaasuja.

miksi nuoret puut eivät sittenkään kasva?

Pahin ja yleisin puuongelma koko maapallolla on liian syvälle istutetut puut. Kun tilaatte puiden istutustyön meiltä, voitte olla varma, että istutussyvyys on oikea.

Juurenkaula aina maan päällä eikä senttiäkään alempana.
Tuemme istuttamamme puut myös oikein. Kateainetta emme laita runkoon kiinni, sillä puut eivät siedä sitä.

Liian syvälle istutetuilla puilla on suuri kuolleisuus.

Syntyy jälkijuuria suoraan rungosta, niin hädissään puu on.
Monilatvainen, kukkakaalimainen puun latvus on usein seurauksena väärästä istuttamisesta. Heilutuskoe näyttää, että liian syvälle istutettu puu ei ole juurtunut kasvupaikkaansa.

         
         


hoito
kaato

koulutus
myynti - shop
back
puh


puu turvalliseksi ja elinvoimaiseksi

Hoitoleikkaus. Hoidamme puunne tieteellisesti tutkittujen, puiden biologiaan perustuvien menetelmien mukaisesti. Käytämme pääasiassa puukiipeilytekniikkaa. 
Pääsemme joka paikkaan rikkomatta nurmikoita ja tiivistämättä maata puiden herkällä juuristoalueella.

- On tärkeää olla lähellä oksan oikeaa sahauskohtaa heti oksankauluksen jälkeen, sillä se on millistä kiinni. Elävistä puista ei saa poistaa yli 7cm:n paksuisia oksia. Oikea leikkausajankohta on tärkeä puiden terveydelle.

Lehtien kehittyessä alkukesällä kiivan kasvun aikana ja puiden tuleentuessa ei saa leikata mitään puita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

 


 

 

 

 

 

 

Hoitoleikkaus puukiipellytekniikalla
on näyttävää ja tehokasta. Puun hoitaja tuntee puun liikkeet ja on osana puuta eikä koneen jatkona.

Kunnioitus puuta kohtaan on selvä ja työn jälki myös parempi.

Kaikki työntekijämme ovat erityiskoulutettuja ymmärtämään puiden elämää ja miten puut puolustautuvat lahoa vastaan.

Käytämme vain hyväksyttyjä ja vuosittain tarkastettuja varusteita. Oksasahamme, puukiipeily- ja latvustuentavälineemme ovat parhaita mitä löytyy.

pyydän tarjouksen >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


images/alkuun_hoito.png
images/footer.png